Embed

Dvojica prijatelja, Fabijan i Dakar, odlaze svake nedjelje u ribolov nedaleko Zagreba na mirnu nizinsku rijeku okruženu vrbicima, pustim poljima i šumama. Samozatajan, čvrstih moralnih načela, Fabijan je u mladosti bio borac i diverzant oslobodilačkog rata. Dakar je proveo život kao avanturist i dugogodišnji plaćenik u Legiji stranaca. Obojica su sada povučeni obiteljski ljudi. Toga jutra u ribolovu, bez ikakva povoda, napadaju ih nepoznati ubojice. Fabijan i Dakar se pitaju tko je od njih dvojice pravi cilj.
Radi li se o osveti i naplati nekih starih dugova koji se kriju u tamnim stranama njihovih, posve oprečnih, biografija? Fabijan i Dakar moraju se boriti za život koristeći svoja ratnička iskustva, te i sami polaze u lov u potrazi za napadačima i motivima njihova napada.

 

 

Kategorija:

Domaći