Embed

U Sigurnu kuću dolazi Marija, devojka od 23 godine, koja je uspela da se izvuče iz lanca trgovine ljudima. Uz nepoverenje i strah, počinje da se otvara Katarini, psihologu socijalne službe i policijskim inspektorima. Ona se priseća kako je sa mlađom sestrom stigla u bordel Firenca, negde u srpskoj provinciji, gde ih je vlasnik bordela Tadija držao zatvorene sa još nekoliko mladih devojaka. Svaka devojka je na različit način doživela okolnosti u kojima se našla: bez slobode kretanja, uz surovost, ucene, poniženja i fizičko nasilje morale su da pristanu na seksualnu eksploataciju. Ono što devojke povezuje jeste: neinformisanost i želja za boljim životom.

Glumac – Uloga

Ivana Vuković – Marija
Ana Mandić – Saška
Ljubomir Bandović – Tadija Tasić
Ana Maljević – Psiholog Katarina
Bojana Maljević – Državni tužilac
Boris Isaković – Inspektor Marko Filipović
Milica Mihajlović – Inspektorka Jelica Cvetan
Milena Predić – Ljubica
Miodrag Krčmarik – Radnik u bordelu
Velimir Bata Živojinović – Deda Rade
Elizabeta Đorevska – Majka
Dušan Premović – Makro

Kategorija:

Drama