Embed

Ovaj odličan film bi trebao svako pogledati tim pre što je zasnovan na istinitim i potresnim događajima iz života Ane Frank i njene porodice… Ana Mari Frank (nem. Annelies Marie Frank; rođena u Frankfurtu na Majni, 12. juna 1929. – februara ili marta 1945. u koncentracionom logoru Bergen-Belsen), je napisala poznati „Dnevnik Ane Frank“. Nakon nemačke okupacije Holandije, Ana Frank i njena jevrejska porodica je od 1942. godine živela u tajnom skloništu, dok ih 1944. godine nije otkrio Gestapo i otpremio u nemačke koncentracione logore, gde su svi iz porodice, osim oca, umrli. Za sve vreme skrivanja, porodici Frank, a kasnije još dvema porodicama, pomoć su pružali njihovi verni pomagači… Nakon rata u Amsterdamu je slučajno pronađen Anin dnevnik o godinama provedenim u neprekidnom strahovanju i u potpunoj izolaciji.
Kratki zivot Anne Frank. Cijeli Film. Ceo film sa prevodom. Titlovani film. Titlovani filmovi. Filmovi sa prevodom… Koncentracioni logor… Holokaust… Jevreji… Židovi… Stradanja Židova tijekom Drugog svjetskog rata… Drugi svjetski rat… Dokumentarni Film…

Kategorija:

Biografija