Embed

Film iz 2001 god. o istinitom događaju 1918 g. iz prvog sv. rata, kada je 500 američkih vojnika dobilo zadatak da prodre u neprijateljsku pozadinu, kojom prilikom su bili opkoljeni i našli se u krvavim borbama, posle 5 dana opsade preživelo ih je manje od 200…

 

Kategorija:

Biografija, Ratni