Embed

Reditelj: Aleksandar Djurcinov
Scenario: Aleksandar Djurcinov
Kompozitor: Slave Dimitrov
Snimatelj: Kiro Bilbilovski
Montažer: Dimitar Grbevski, Laze Pakovski

Uloge:
Neda Arnerić (Delfina)
Darko Damevski
Slobodan Dimitrijević
Dime Ilijev
Sabina Ajrula
Stole Aranđelović
Blagoja Corevski
Opis filma:
Film o devojci koja je odlučila savladati sve poteškoće i razočaranja koja donosi život, i odlučno želi preplivati kanal La Manš. U brodu koji je prati, su trener Atanas i prijatelj Petko.Oni su jedini koji iskreno žele da ona ostvari svoj cilj.

Kategorija:

Domaći, Drama