Embed

TV mini serija iz 2001 godine. Prati Atilu – vođu Huna – od detinjstva i pogibije oca pa do smrti u bračnoj postelji, prikazujući mnoge njegove bitke sa drugim plemenima i Rimljanima. Atila je živeo u prvoj polovini V veka i njegovom smrću – posle neuspeha da osvoji Rim – raspala se i Hunska država. Sahranjen je u najdužoj pritoci Dunava, reci Tisi;

Radnja paralelno prati i generala Flaviusa Aetiusa (P. But), poznatog u istoriji kao „poslednji Rimljanin“, koji je bio najuticajnici strateg zapadnog Rimskog Carstva 20-ak godina; Kroz priču o njemu prikazana je sva dekadentnost, intrige i izdaje Rimskog Carstva, koje se ubrzo i raspalo posle smrti Aetiusa
(od ruke Imperatora Valentinijana III) – a kada za Evropu počinje „mračno doba“ i srednji vek (V – XV stoleće).

 

Kategorija:

Biblijski