Embed

Fidan je mladi čovek, koji živi u gradu. Njegov otac Dičo, seljak i bivši borac, zastupao je
ideju o kolektivizaciji, pri čemu je došao u sukob sa seljacima, ali i sa najboljim drugom
Lazarom. Po propadanju zadruge, Dičo beži iz sela. Posle njegove smrti, sin Fidan ispunjava
njegovu želju i pokopava ga u selu. Fidan rešava da ostane u selu i pokušava da pronađe
sebe, baveći se stočarstvom. Tu se zaljubljuje u Lazarevu ćerku Blagunju i ženi se. Ali tržišni
zakoni su surovi i on ne uspeva da ostvari svoje ciljeve. Povratak u očevo ognjište nije mu
doneo traženi mir, niti novi sadržaj života.

Kategorija:

Domaći