Embed

Režija: Ljubiša Georgijevski
Uloge: Branislav Jerinić, Olivera Vučo- Katarina, Petre Prličko, Dragomir Felba, Dragi
Kostovski…
Nakon oslobođenja 1946. godine u jednom selu u zapadnoj Makedoniji sprovode kolektivizaciju
farmi. Predsednik zadruge Stamat ruralni, bivši borac, koji sa svim svojim revolucionarnim
žarom i entuzijazmom veruje da je kolektivizacija jedini način opstanka siromašnih farmera
suočava se sa otporom bogatih poljoprivrednika koji teško mogu da se odvoje od imovine.

Kategorija:

Domaći