Embed

Mis Ston je jugoslavenski igrani film snimljen na makedonskom jeziku
1958. u režiji Žike Mitrovića . Radnja, smeštena u Makedoniju na
početku 20. vijeka se temeljila na istinitim događajima poznatim kao
afera Mis Ston i opisivala kako je američka protestantska misionarka
Ellen Maria Stone (koju je u filmu tumačila Olga Spiridonović ) bila
oteta od strane makedonskih revolucionara kako bi se od otkupnine
namaknula sredstva za borbu protiv Osmanskog Carstva .

Kategorija:

Domaći