Embed

Kako birati između dva sasvim različita sveta? Mlada amiška devojka dolazi u dodir sa vanjskim svetom i više nije sigurna želi li se vratiti u svoju zajednicu… čeka je životna odluka.

Kategorija:

Romantični