Embed

200 godina pre Hristovog rođenja, Rim je supersila antičkog sveta.Ali, 26-godišnji vojskovođa Kartagine – Hanibal izazvaće Rim sa 90.000utih
vojnika i 37 slonova, marširajući 1.500 milja preko zavejanih Alpa. Film je iz 2006 god. igraju Aleksandar Sidig, Mido Hamada, Ben Kros.

 

Kategorija:

Istorijski