Embed

Bivši policajac Frank, koji je prošlost ostavio kao mršav gangster, saznaje za ubistvo svog otuđenog sina Chancea. Nema šta da izgubi, a ulice poznaje kao svoj džep, što ga čini posebno opasnim. Odlučan da se osveti ubici svog sina i ocu. U međuvremenu policajac Ray Munce ima ruku na rješavanju slučaja i odvraćanju Franka od njegovih planova za osvetu

Kategorija:

Akcioni